DISCLAIMER


De website van BloesemPraktijkAnkh.nl is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de BloesemPraktijkAnkh.nl website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem.

Hoewel de informatie op de BloesemPraktijkAnkh.nl website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Bloesem Praktijk Ankh streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Bloesem Praktijk Ankh geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Bezoekers van de website van BloesemPraktijkAnkh.nl kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Bloesem Praktijk Ankh aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Bloesem Praktijk Ankh op de website gepubliceerde informatie. Hoewel Bloesem Praktijk Ankh ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Bloesem Praktijk Ankh geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden.

© 2015-2017 Bloesem Praktijk Ankh. DISCLAIMER . CONTACT . BLOG